Nowe eksperymenty

Wykonaliśmy szereg testów kontrolera Microsoft Kinect.

Opracowaliśmy też własne aplikacje eksperymentalne.

Zobacz, co zrobiliśmy...

Nowe technologie

Trenerzy z Microsoftu przeprowadzili u nas jednodniowe szkolenie dotyczące najnowszych technologii – Windows Phone, HTML5, Kinect, Windows Live.

Uczestnicy wykładów uzyskali bezpłatny dostęp do legalnego oprogramowania, w szczególności narzędzi developerskich.

Nasze projekty

Nowe umiejętności

Z naszą pomocą możesz nabyć przydatne umiejętności wymagane przez nowe technologie.

Dzięki nam możesz szybko zdobyć atrakcyjny zawód.

Zobacz, czego się nauczysz

Nowe zainteresowania

Inspiruje Cię informatyka?

Interesujesz się aplikacjami telekomunikacyjnymi?

Jeśli tak, rozwiń swoje zainteresowania...

Zobacz, czego się nauczysz

Dołącz do nas

Jesteśmy jedyną szkołą w Suwałkach oferującą profil kształcenia „technik teleinformatyk”.

Zespół Szkół Technicznych
w Suwałkach

Kontakt

Czym jest teleinformatyka?

W przeciągu ostatnich kilkunastu lat zaobserwować można zjawisko integracji dwóch, do niedawna odrębnych, dziedzin nauk technicznych: telekomunikacji oraz informatyki. Jeszcze pod koniec XX wieku dziedziny te były prawie całkowicie odizolowane, gdyż telekomunikacja zajmowała się  prawie wyłącznie transmisją mowy, natomiast informatyka zajmowała się głównie teorią informacji oraz technologiami komputerowymi. Jednak, jak wspomniano wyżej, sytuacja ta ostatnio uległa zmianie, w wyniku czego wyłoniła się pokaźna część wspólna łączącą obie te dziedziny, mianowicie "teleinformatyka", co poglądowo ilustruje poniższy rysunek. Opisane wyżej zjawisko integracji telekomunikacji i informatyki jest w literaturze fachowej nazywane "konwergencją" technologiczną.

Konwergencja

Jako przykład integracji telekomunikacji i informatyki posłużyć mogą najnowszej generacji telefony, które oprócz swojej podstawowej telekomunikacyjnej funkcji umożliwiającej zdalną komunikację głosową pełnią również funkcje informatyczne - są one bowiem mikrokomputerami wyposażonymi w systemy operacyjne pozwalające na korzystanie z programów komputerowych i dodatkowo pozwalające na dostęp do Internetu. Innym przykładem integracji telekomunikacji i informatyki są sieci komputerowe, które oprócz tradycyjnej funkcji wymiany danych pomiędzy komputerami pozwalają współczesnym użytkownikom na przeprowadzanie rozmów telefonicznych czy też odbywanie wideo-konferencji, np. przy użyciu popularnej aplikacji Skype. W wyniku integracji telekomunikacji oraz informatyki coraz więcej instytucji używa obecnie sieci komputerowych nie tylko do wymiany danych pomiędzy komputerami, lecz również jako sieci telefonicznych.

Smallsuse     Smallconfig

W związku z opisanym wyżej procesem integracji telekomunikacyjno-informatycznej można wysunąć tezę, że w chwili obecnej telekomunikacja nie może już funkcjonować bez informatyki i odwrotnie. Istnieje stąd potrzeba adaptacji dotychczasowego procesu kształcenia polegającej na umożliwieniu uczniom jednoczesnego studiowania technologii telekomunikacyjno-informatycznych, co jest celem naszego technikum.

Smalllab      Smallwifi

W języku angielskim termin "teleinformatyka" funkcjonuje pod akronimem ICT (Information and Communications Technology) i typowo oznacza technologie informacyjno-komunikacyjne. Jak pokazują wskaźniki makroekonomiczne, teleinformatyka jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin technologicznych na świecie.

Materiały dydaktyczne

Tu znajdziesz przykłady instrukcji laboratoryjnych oraz prezentacji wykorzystywanych na lekcjach. W ten sposób możesz mieć wgląd w to, czego uczą się nasi uczniowie.

Materiały do pobrania

Cyfrowy patrol

Pomagamy lokalnej społeczności w przejściu z telewizji analogowej na cyfrową

Czytaj więcej…

Sieci komputerowe

Poznasz podstawy działania sieci komputerowych


Komputery

Nauczysz się konfigurować komputery i instalować systemy operacyjne


Urządzenia sieciowe

Poznasz, jak działają lokalne i rozległe sieci teleinformatyczne.


Prace instalatorskie

Nauczysz się wykonywać prace diagnostyczne przy sieciach komputerowych.


Elektronika analogowa i cyfrowa

Poznasz podstawy elektroniki analogowej i cyfrowej


Zapraszamy

Zdobędziesz atrakcyjny zawód