Nauczyciele

technikum teleinformatyczne

Nasi nauczyciele przedmiotów ogólnych są znani z trudu, jaki wkładają w przygotowanie uczniów do matury. To dzięki nim uczniowie technikum teleinformatycznego w zeszłym roku osiągnęli 100% zdawalność na egzaminie dojrzałości.

Posiadamy również oddaną i wysoce wykwalifikowaną kadrę nauczycieli przedmiotów teleinformatycznych, do których między innymi należą niżej wymienieni nauczyciele.

mgr inż. Janusz Krasiński jest specjalistą w dziedzinie informatyki oraz układów cyfrowych i mikroprocesorowych. Pod jego kierunkiem nasi uczniowie nabywają umiejętności komputerowego wspomagania projektowaniem. Jest on opiekunem pracowni informatyki oraz administratorem portalu internetowego ZST w Suwałkach.

mgr inż. Józef Walukiewiczjest osobą wszechstronną, umiejącą połączyć wiedzę z elektroniki, telekomunikacji i informatyki. W swojej karierze zawodowej był programistą oraz kierował ośrodkiem zbierania i przetwarzania danych. Podobno jako pierwszy założył sieć komputerową w Suwałkach.

mgr inż. Bogdan Werpachowski nadzoruje zajęciami w pracowni elektroniki. Jest on specjalistą w zakresie cyfrowych układów programowalnych, mikrokontrolerów, komputerów oraz informatyki. Posiada duże doświadczenie zawodowe nabyte w instytucjach przemysłowych. Na zajęciach pozalekcyjnych pod jego kierunkiem zainteresowani uczniowie mogą nauczyć się budować i oprogramowywać roboty. 

mgr inż. Ryszard Widzicki jest opiekunem pracowni elektroniki. Jego zamiłowanie do krótkofalarstwa oraz układów analogowych oraz doświadczenie inżynierskie nabyte w środowiskach militarnych czyni go wyjątkowym specjalistą umiejącym połączyć teorię z praktyką. Jeśli chcesz porozmawiać z kimś o antenach lub jeśli chcesz zdiagnozować jakąś usterkę elektroniczną i potrzebujesz porady, to jest on prawdopodobnie najlepszą osobą w regionie do konsultacji w tym zakresie.

dr inż. Sławomir Zieliński posiada bogate doświadczenie naukowo-dydaktyczne, gdyż zanim dołączył do ZST w Suwałkach, pracował jako nauczyciel akademicki na Politechnice Gdańskiej i dorywczo w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie. Później pracował jako naukowiec i wykładowca na Uniwersytecie Surrey w Wielkiej Brytanii. Jest on opiekunem pracowni teleinformatyki. 

 Zielinski

Materiały dydaktyczne

Tu znajdziesz przykłady instrukcji laboratoryjnych oraz prezentacji wykorzystywanych na lekcjach. W ten sposób możesz mieć wgląd w to, czego uczą się nasi uczniowie.

Materiały do pobrania

Cyfrowy patrol

Pomagamy lokalnej społeczności w przejściu z telewizji analogowej na cyfrową

Czytaj więcej…

Sieci komputerowe

Poznasz podstawy działania sieci komputerowych


Komputery

Nauczysz się konfigurować komputery i instalować systemy operacyjne


Urządzenia sieciowe

Poznasz, jak działają lokalne i rozległe sieci teleinformatyczne.


Prace instalatorskie

Nauczysz się wykonywać prace diagnostyczne przy sieciach komputerowych.


Elektronika analogowa i cyfrowa

Poznasz podstawy elektroniki analogowej i cyfrowej


Zapraszamy

Zdobędziesz atrakcyjny zawód