Teleinformatyk XXI wieku

technikum teleinformatyczne

Projectheader

Celem koła zainteresowań było zainspirowanie uczniów do pogłębiania wiedzy z zakresu przetwarzania sygnałów.

Program zajęć w I okresie

W pierwszej okresie działania koła uczniowie uczestniczyli w serii wykładów i warsztatów dotyczących przetwarzania dźwięku i obrazu w teleinformatyce. Część wykładów prowadzona była w języku angielskim, celem zaznajomienia uczniów z anglojęzyczną terminologią techniczną, której znajomość jest obecnie wymagana od inżynierów teleinformatyków. Podczas zajęć omówione zostały między innymi takie zagadnienia jak systemy liczb, logarytmy, decybele, modulacja AM oraz FM.

Kolokinect

Program zajęć w II okresie

W drugim okresie działania zapoznano uczniów z bardziej zaawansowanymi algorytmami przetwarzania sygnałów.  Podczas zajęć omówiono takie zagadnienia jak filtry cyfrowe o skończonej i nieskończonej odpowiedzi impulsowej. Dodatkowo, uczniowie mieli możliwość zapoznania z budową i z zasadą działania kontrolera (interfejsu) Microsoft Kinect. 

Oprócz wykładów i warsztatów komputerowych istotną formą zajęć był projekt. Każdy z uczniów, stosownie do ich indywidualnych zainteresowań oraz możliwości, miał możliwość realizacji własnego projektu na wcześniej uzgodniony z nauczycielem temat. 

Wyniki

Program 1 demonstruje zasadę działania modulacji AM. Został on napisany w środowisku GNU Octave przez ucznia Piotra Gajewskiego z klasy II technikum. Możliwości programu zilustrowano w Raporcie 1

Program 2 przedstawia zasadę działania modulacji FM. Program ten napisał Adam Szulc z klasy III technikum. Podobnie jak w powyższym przypadku, program został napisany w środowisku GNU Octave. Możliwości programu przedstawia Raport 2

Program 3 umożliwia sterowanie w czasie rzeczywistym parametrami modulacji FM przy pomocy ruchu rąk użytkownika, co zilustrowano na poniższym filmie. Aplikacja została stworzona w środowisku Max. Opis aplikacji opisano w Raporcie 3.

Program 4 - to aplikacja promująca Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Aplikacja umożliwia zdalne sterowanie komputerowo odtwarzanego dźwięku. Podniesienie lewej ręki umożliwia włączenie lub wyłączenie odtwarzanego dźwięku, podczas kiedy pozycja prawej ręki odpowiada za szybkość odtwarzanego dźwięku - patrz film poniżej.

 

Zdjęcia i opis stanowisk laboratoryjnych wykorzystanych w ramach projektu

Przykłady zastosowań interfejsu Microsoft Kinect:

Przykład 1 - sterowanie aplikacją przy pomocy głosu

Przykład 2 - przechwytywanie danych o położeniu części ciała

Przykład 3 - sterowanie pokazem slajdów

Przykład 4 - sterowanie grą "w kółko i krzyżyk"

Przykład 5 - sterowanie grą "shape game"

 

Informacje dodatkowe

Niniejsze koło zainteresowań jest jednym z działań realizowanych w ZST w Suwałkach w ramach projektu "Edukacja w technikum - inwestycją w przyszłość ucznia", który uzyskał akceptację w konkursie nr 2/POKL/9.2/11 w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. 

Projectfooter


Materiały dydaktyczne

Tu znajdziesz przykłady instrukcji laboratoryjnych oraz prezentacji wykorzystywanych na lekcjach. W ten sposób możesz mieć wgląd w to, czego uczą się nasi uczniowie.

Materiały do pobrania

Cyfrowy patrol

Pomagamy lokalnej społeczności w przejściu z telewizji analogowej na cyfrową

Czytaj więcej…

Sieci komputerowe

Poznasz podstawy działania sieci komputerowych


Komputery

Nauczysz się konfigurować komputery i instalować systemy operacyjne


Urządzenia sieciowe

Poznasz, jak działają lokalne i rozległe sieci teleinformatyczne.


Prace instalatorskie

Nauczysz się wykonywać prace diagnostyczne przy sieciach komputerowych.


Elektronika analogowa i cyfrowa

Poznasz podstawy elektroniki analogowej i cyfrowej


Zapraszamy

Zdobędziesz atrakcyjny zawód